Let’s Art  – to cykliczny, kilkuletni projekt realizowany w terminie od 13 kwietnia 2012 – do 30 czerwca 2015 przez Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”. Celem działania „Let’s Art” jest przeprowadzenie cyklu warsztatów dla młodych mieszkańców Letnicy, którzy w ten sposób będą mieli okazję do aktywnego spędzania czasu wolnego jednocześnie rozwijając swoje umiejętności.
Ważnym elementem warsztatów będzie ukazanie uczestnikom projektu, w jaki sposób wyrazić siebie poprzez alternatywne formy ekspresji. Warsztaty przyczynią się także do integracji rówieśników i wzrostu poczucia własnej wartości.

W ramach projektu rocznie przeprowadzone będzie jedno zadanie tematyczne obejmujące cykl warsztatów artystyczno – edukacyjnych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży z terenu Gdańsk Letnica. Projekt „Let’s Art” obejmuje: warsztaty twórcze z teatrem tańca, warsztaty dźwiękowe, malarstwa i rysunku oraz animacji komputerowej. Wszystkie spotkania warsztatowe prowadzone będą przez polskich artystów. Każdy cykl warsztatów zostanie podsumowany krótkim omówieniem połączonym z prezentacją. Na koniec całego projektu odbędzie się wystawa podsumowująca zrealizowane działanie.

 

uniaa

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.