DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS W GDAŃSK – DOLNE MIASTO

W RAMACH PROJEKTU „DOTYK SZTUKI” 2011 – 2015

Projekt „Dotyk Sztuki” był działaniem skierowane do dzieci i młodzieży, które zakładał organizację cykli warsztatów prowadzonych przez artystów współpracujących z CSW Łaźnią w Gdańsku na Dolnym Mieście. Celem zajęć było przybliżanie uczestnikom sztuki współczesnej i rozwój wrażliwości i kreatywności wśród najmłodszych mieszkańców Dolnego Miasta oraz wykształcenie w nich poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską, a także chęci do jej ulepszania. Realizacja przedsięwzięcia przekładała się na przeciwdziałanie zjawiskom i zachowaniom młodzieżowym, które społecznie były i są niepożądane.

 SONY DSC  SONY DSC  SONY DSC SONY DSC SONY DSC 0520 SONY DSCSONY DSC SONY DSC 1