Warsztaty „Moja Dzielnica”

Termin: 10 – 14.07.2012r., godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: CEA Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk, Nowy Port

Osoby uczestniczące: młodzież od 16 lat wraz z krewnymi, liczba osób uczestniczących: 12 dzieci + dorośli

Prowadzenie: Maria Dembek, Robert Dukowski

Współpraca: Fundacja Nasza Przestrzeń

Zadaniem uczestników było stworzenie mapy dzielnicy Nowy Port z propozycją szlaków turystycznych uwzględniając miejsca ważne, ciekawe i unikalne dla twórców. Mapy uzupełniane przewodnikiem turystycznym zostały wyeksponowane w centrum dzielnicy i udostępnione w wersji kieszonkowej  dla turystów.

1 2 3 4