Warsztaty fotografii analogowej „No Fear”

8 – 10 sierpnia 2012
Miejsce: Zaplecze w Latarni Morskiej, ul. Przemysłowa 6, Gdańsk Nowy Port
Prowadzenie: Maria Dembek, Robin McAulay
Współpraca: Fundacja Nasza Przestrzeń

Warsztat poruszały temat lęku i próbowały zachęcić uczestników do znalezienia odpowiedzi na pytania czy i jak można żyć wolnym od uczucia strachu. Analogowy aparat fotograficzny z czarno-białym filmem posłużył jako narzędzie do zobrazowania, oswojenia i nazwania różnych swoich lęków, bez względu na to, co było ich przyczyną.

Warsztaty fotografii analogowej „Kroniki Rodzinne”

5 – 7 lipca 2012
Miejsce: Zaplecze Centrum Interwencji Kryzysowej, Plac Księdza Prałata Gustkowicza 13, Gdańsk Nowy Port
Prowadzenie: Maria Dembek, Robin McAulay

Zadaniem uczestników podczas warsztatów było sfotografowanie swoich rodzin przy użyciu jednorazowych aparatów fotograficznych. Przeprowadzono również prezentację i dyskusję na temat reportażu i fotografii rodzinnej. Wybrane fotografie omówiono w formie slajdów.

3. Warsztaty „Moja Dzielnica”

10 – 14 lipca 2012
Miejsce: Zaplecze Centrum Interwencji Kryzysowej, Plac Księdza Prałata Gustkowicza 13, Gdańsk Nowy Port
Prowadzenie: Maria Dembek, Robert Dukowski / Fundacja Nasza Przestrzeń

Celem warsztatów było stworzenie mapy Nowego Portu z propozycją szlaków turystycznych uwzględniających miejsca ważne, ciekawe i unikalne dla twórców. Dzięki temu powstał subiektywny przewodnik po charakterystycznych miejscach dzielnicy.

Warsztaty plastyczno-literackie „Marzenia Duże i Małe”

25 – 27 lipca 2012,
Miejsce: Przedszkole nr 23, Ul. Wolności 26, Gdańsk Nowy Port
Prowadzenie: Aleksandra Wiese, Łukasz Wiese
Współpraca: Fundacja Nasza Przestrzeń i Wydawnictwo TAKO

Podczas trzydniowych działań odbyły się następujące warsztaty: My ludzie chcemy żyć w pokoju (na podstawie książki „Wojna liczb” J. Dariéna), Mam prawo być sobą (na podstawie książki „Maska lwa” M. del Mazo) oraz Marzenia duże i małe (na podstawie książki „Wielka podróż” A. Castagnoli). Czytanie książek połączone było z pokazem ilustracji i dyskusją. Warsztaty wspierały rozwój i wyobraźnię dzieci, zachęcając je zarówno do eksperymentowania, jak i poszukiwań twórczych.

Warsztaty muzyczne „Hati – Interwencja, Interakcja, Integracja”

30 lipca – 3 sierpnia 2012
Miejsce: Plac Gustkowicza, Gdańsk Nowy Port
Prowadzenie: HATI (Rafał Iwański i Rafał Kołacki), Fundacja Nasza Przestrzeń / Robert Dukowski

Warsztaty rozpoczęły się od wprowadzenia teoretycznego na temat muzyki i recyklingu, idiofonów metalowych i innych instrumentów perkusyjnych. W części praktycznej eksperymentowano z dźwiękiem, nasłuchując odgłosów miasta i otoczenia. Uczestnicy wykonali również własnoręcznie instrumenty – grzechotki i dzwonki. Dźwięki wydawane przez instrumenty były rejestrowane sprzętem nagraniowym.

„Włóczkowe rewolucje” – międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze dla kobiet

14, 21, 28 listopada 2012
Prowadzenie: Projekt Kobiety OK – Aleksandra Romanowska, Katarzyna Rajczyk-Bauć

W czasie projektu uczestniczki zapoznały się z techniką robienia na drutach i filcowania. Finalnym efektem warsztatów „Włóczkowe rewolucje” było ozdobienie drzewka przy przedszkolu nr 23, ulica Wolności 26, Gdańsk dnia 2.02.2012.

„Narysuj Godność”- warsztaty edukacyjne dotyczące problematyki Praw Człowieka

wrzesień – grudzień 2012
Prowadzenie: Marcin Bildziuk/ Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, Robert Dukowski/ Fundacja Nasza Przestrzeń

Warsztaty były propozycją zestawu ćwiczeń aktywizacyjnych dla zorganizowanych grup szkolnych, w czasie których uczestnicy poprzez zabawę różnymi formami plastycznymi dzielili się swoją wiedzą na temat Praw Człowieka. Ćwiczenia te posłużyły przełamaniu barier poznawczych i zwiększeniu świadomości dotyczącej związku Praw Człowieka z codziennym życiem. Warsztaty odbywały się w szkołach zamawiających warsztaty.
W edycji 2012 zajęcia odbyły się w następujących gdańskich placówkach: Gimnazjum nr 1, Gimnazj