Warsztaty edukacyjne „Narysuj Godność”- problematyka Praw Człowieka

Termin: wrzesień – grudzień 2012 czas trwania: 3 godziny

Miejsce: CEA Łaźnia 2, Strajku Dokerów 5, Gdańsk – Nowy Port

Osoby uczestniczące: młodzież z gimnazjum i szkół średnich (warsztaty dla zorganizowanych grup szkolnych)

Prowadzący: Marcin Bildziuk, Nowy Port Sztuki, Fundacja Nasza Przestrzeń

Warsztaty to propozycja zestawu ćwiczeń aktywizacyjnych dla zorganizowanych grup szkolnych, w czasie których uczestnicy poprzez zabawę rożnymi formami plastycznymi dzielili się swoją wiedzą na temat praw człowieka, a także poznali nową treść.Ćwiczenia służyły przełamaniu barier poznawczych i zwiększeniu świadomości dotyczącej związku oraw człowieka z codziennym życiem.

03 04

06 warsztaty 1