Warsztaty edukacyjne „Narysuj godność”

Terminy: luty – czerwiec 2015r., czas trwania 3 godz. lekcyjne

Grupa wiekowa: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Fotografie: Marcin Bildziuk i Robert Dukowski

Prowadzenie: Marcin Bildziuk, Robert Dukowski (Fundacja Nasza Przestrzeń)

Warsztaty edukacyjne dotyczyły problematyki praw człowieka w kontekście sztuki współczesnej. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się czym jest empatia i szacunek do innych ludzi oraz zaangażowali się w problem ochrony praw człowieka. Poznali przykłady łamania praw człowieka we współczesnym świecie, które były punktem wyjścia do dociekań nad kondycją „zaangażowanej” sztuki współczesnej, jej różnorodnością i granicami wolności artystycznej . Młodzież poznała wzory sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej, bioart, sztukę krytyczną i współczesne malarstwo. Przekonała się o możliwości wpływu aktów artystycznych na otaczającą ich rzeczywistość. 

6 7 5