Warsztaty edukacyjne „Narysuj godność”

Terminy: luty – czerwiec 2014r., czas trwania 3 godz. lekcyjne

Miejsce: CEA Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk – Nowy Port/szkoły

Osoby uczestniczące: uczniowie szkół gimnazjalnych oraz średnich

Prowadzenie: Marcin Bildziuk, Robert Dukowski (Fundacja Nasza Przestrzeń)

Warsztaty edukacyjne dotyczące problematyki praw człowieka w kontekście sztuki współczesnej dla zorganizowanych grup szkolnych (gimnazja i szkoły średnie). Osoby uczestniczące  poznają różne środki artystycznego wyrazu jakimi posługują się współcześni artyści. Przybliżone zostaną takie formy działania jak  malarstwo i rysunek,  rzeźba, grafika, obiekt, instalacja, happening czy performance.  Przyjrzymy się sztuce konceptualnej oraz tematom poruszanym przez przedstawicieli sztuki krytycznej.

Warsztaty realizowane w lutym i marcu 2014 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 oraz Gimnazjum nr 19 w Gdańsku

1 2 3 4